بازدیدکنندگان : 39306

بایگانی

دسته بندی

شنبه 13 آذر‌ماه سال 1389

 

 

 

                                                            متّه ی خرد شده توی دیوار

لذت بردن از هواکش حمام در صدای دریل

در جیر و ویر پشت پرده ی چیت پنجره

از صدای دو گنجشک دیوانه

روی هم رفته برای یک کارگر ساختمان

صدای دریل و گنجشک از یک جنس است

می ماند اینکه راه رفتن آن دختر معروف

هم زمان از بالای داربست فلزی با کدام بسازمت ؛

با صدای کشیدن کابل بلند دریل

یا جیر و ویر دو کنجشک

می ماند اینکه دست ِ تا آرنج سیمانی من

در وقت پهن شدن روزنامه به ساعت ناهار

فقط به درد گرفتن شیشه ی پپسی می خورد

از یک لحاظ تو مزه ی سرد پپسی توی دست های منی

گازی که توی لثه های من می پیچد ِ منی

دریل منی

 سوراخ کن رولپلاکم کن بپیچان پیچ دیوانه ی سمج  را توی گوشتم

بچسبانم آیینه ی بالای روشویی       روی پیچهام

بخند تویم از مژه هات

از سیگار و انگشت های گچیم از چکّش توی دستم

درست زده ام این آیینه را سرجاش تا چند سال

به هم خانه ات می گویی چند سال  

                                     آهسته تر...

صدای آخ و اوخ طبقه ی بالا

                                    آهسته تر ...

صدای گنجشک های پریده از بالکن

                                   آهسته تر....

دریل نباید به آپارتمان برگرد

                                 آهسته تر...

از اولش نباید کج می زد

                                آهسته تر...

بیایند          بعد آهسته در را ببندند و  بروند ؛

کف پوش و کاغذ دیواری بی حضور تو

مرض مسری ، پیسی ، رنگ پریدگی لبهات

و مزه ی پپسی هنوز به معده ی خراب من می آید

و اینکه تو چند تار موی سفید جلو پیشانی را

 صبح رنگ می گذاری

 سفیدی ها       شب از ملافه  به طره ها می آید

روز داد جارو برقی

 همه جای خانه از موهای پخش و پلای تو بلند است

تا کی با پای کشیده توی دمپایی اسفنجی حمام .

تکه ی رنگ از دست کش پلاستیکی به آینه بچسبد

تو رنگِ کج نشسته گوشه ی ابروت را می بینی

پیچ زنگ زده و

 متّه ی خرد شده توی دیوار را نمی بینی 

 

 

 آخرین مطالب